HỘI THẢO KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đã diễn ra ngày 1-3-2017, tại Hà Nội, do Bộ VHTTDL phối hợp với Hội đồng di sản văn hóa quốc gia tổ chức nhằm nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững trên lĩnh vực di sản văn hóa. Tham gia hội thảo có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, cùng sự góp mặt của nhiều nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực, Viện nghiên cứu, đại diện các Ban Quản lý khu di sản Thế giới ở Việt Nam, Sở VHTT Hà Nội, một số trường Đại học ở Hà Nội, các bảo tàng và Ban Quản lý di tích của Hà Nội. Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều những bài tham luận, trong đó, có những bài viết gửi tới hội thảo đã cung cấp những số liệu rất cụ thể về kho tàng đồ sộ của di sản văn hóa Việt Nam, cả về di sản vật thể và phi vật thể, hàng triệu tài liệu hiện vật đang được lưu giữ trong các bảo tàng công lập và ngoài công lập, coi đó là nguồn tài nguyên vô tận của đất nước. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã hoan nghênh Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã phối hợp với Bộ VHTTDL đặt ra vấn đề quan trọng này. Thứ trưởng hy vọng hội thảo sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý giá, hiến kế cho cấp trên trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 393, tháng 3-2017

Tác giả : NGÔ HUYỀN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *