Hội thảo khoa học Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội

Ngày 11-12-2020, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và GS.TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đồng chủ trì hội thảo.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa và các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam cùng nhau nghiên cứu, thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận, đồng thời chia sẻ những bài học kinh nghiệm hữu ích trong thực tiễn bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

Hội thảo đã nhận được 40 bài tham luận của các tác giả cũng là các nhà khoa học trong cả nước. Nội dung các bài tham luận xoay quanh 4 chủ đề: các vấn đề nghiên cứu lý luận chung, làm rõ quan điểm, khái niệm về “bảo tồn”, “bảo vệ”, “phát huy”, “phát triển” trong lĩnh vực di sản văn hóa; nghiên cứu phân tích các quan điểm và hướng tiếp cận giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội, phân tích chính sách quản lý di sản văn hóa của nhà nước Việt Nam, so sánh với chính sách và bài học kinh nghiệm thực tiễn của các nước trên thế giới; cung cấp những nghiên cứu phân tích về bài học kinh nghiệm cụ thể trong quá trình xử lý vấn đề bảo tồn di sản văn hóa với thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị về chính sách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, gắn với phát triển bền vững đất nước; nghiên cứu mô hình bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong phát triển đô thị, công nghiệp và du lịch tại Việt Nam.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 449, tháng 1-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *