HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ HÁT XOAN PHÚ THỌ

 
Vùng đất Tổ có một loại hình nghệ thuật truyền thống địa phương với nhiều làn điệu khác nhau, được diễn xướng bởi các yếu tố nghệ thuật dân gian tổng hợp: ca, múa, nhạc, sân khấu – đó là dân ca xoan. Xoan là dân ca nghi lễ phong tục, loại hình ca hát phục vụ thờ lễ, chỉ hát trong tế lễ đình đám với tục giữ cửa đình và gắn với ngôi đình làng. Phong phú về thể loại, làn điệu nhưng một thời gian dài xoan bị lãng quên. Để bảo tồn vốn Xoan cổ và phát huy giá trị của xoan trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 16-1-2010 tại Phú Thọ đã diễn ra hội thảo hát xoan, 32 tham luận của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đều nhấn mạnh sự cần thiết phải tham gia vào cuộc của chính quyền trung ương, địa phương trong việc quảng bá hát xoan đến đông đảo người dân để họ thấm nhuần và tự hào về giá trị của loại hình này.
 

Nguồn : Tạp chí VHNT số 308, tháng 2-2010

Tác giả : Phạm Lự

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *