Hội thảo, triển lãm về Hồ Chí Minh

Hòa chung vào những hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020), ngày 6-5-2020, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức triển lãm: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam, Đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới và Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp.

Các bài tham luận đã tập trung vào các vấn đề như: tìm hiểu thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Hồ Chí Minh; Những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Người…

Triển lãm gồm 250 bức ảnh tư liệu gồm 5 phần: Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam (1890-1929); Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1930-1945); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược thắng lợi (1946-1954); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện miền Nam, đấu tranh thống nhất tổ quốc (1955-1969); Kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh (từ 1969 đến nay)…

Hội thảo và triển lãm góp phần khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

Tác giả: Liên Hương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 432, tháng 6-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *