Hơn 15,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Tính đến hết tháng 11-2021, cả nước đã có trên 15,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) – đạt 31,96% lực lượng lao động, trong đó số tham gia BHXH bắt buộc là hơn 14,6 triệu người, tham gia BHXH tự nguyện hơn 1,2 triệu người. Số tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là hơn 12,9 triệu người (đạt 25,98% LLLĐ); gần 84 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) (đạt tỷ lệ bao phủ 85,77% dân số). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN cũng đạt 84,58% kế hoạch Chính phủ giao, đạt 81,10% kế hoạch mà ngành BHXH Việt Nam đã đặt ra.

Dù vậy, vấn đề đáng lưu tâm là tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN cũng gia tăng, với con số 27.3143 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6,79% so với số phải thu (so với cùng kỳ năm 2020, số tiền nợ giảm 7.137 tỷ đồng, tỷ lệ nợ so với số phải thu tăng 2,1%). Hiện nay, các địa phương tập trung rà soát dữ liệu từ cơ quan Thuế; đôn đốc thu nợ và thanh tra đột xuất các đơn vị nợ, nên nhiều đơn vị đã khắc phục được nợ BHXH, BHYT.

Trong tháng 12-2021, BHXH Việt Nam tiếp tục đôn đốc các địa phương tăng cường vận động đảm bảo chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT; đồng thời rà soát, vận động những người lao động đã nghỉ việc tham gia tiếp BHXH.

HƯƠNG GIANG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *