HỌP BÁO GIỚI THIỆU VỀ NGÀY HỘI CÁC DÂN TỘC VÙNG TÂY BẮC MỞ RỘNG

Ngày 20 – 9, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII sẽ diễn ra tại tỉnh Lào Cai năm 2016. Tham gia buổi họp có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng đông đảo phóng viên, nhà báo. Sự kiện là dịp để tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; gắn công tác văn hóa, thể thao và du lịch với việc thực hiện những mục tiêu kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra. Giao lưu với phóng viên, thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh, dù đây lần tổ chức lần thứ 8 nhưng Bộ cùng UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan phối hợp sẽ tìm cách để làm mới nội dung Ngày hội năm nay, đặc biệt hạn chế phần sân khấu hóa, sẽ tổ chức diễn diễu đi qua sân khấu trước giờ khai mạc. Với chủ đề Các dân tộc vùng Tây Bắc đoàn kết và phát triển – Hướng tới Năm Du lịch quốc gia 2017, sự kiện có sự tham gia của đồng bào các dân tộc 8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng gồm: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 388, tháng 10-2016

Tác giả : NGÔ HUYỀN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *