Hướng dẫn về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca


Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời để nâng cao hình ảnh và nhận diện của ASEAN, tăng cường nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN, ngày 13-9-2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Hướng dẫn số 3322/HD-BVHTTDL về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca.

Việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca phải đảm bảo các nguyên tắc: Tuân thủ Hiến chương ASEAN, quy định pháp luật của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế, Tài liệu Hướng dẫn về sử dụng cờ ASEAN và ASEAN ca; phù hợp với yêu cầu đối ngoại, không gian nơi tổ chức, điều kiện và chương trình đón tiếp. Khi treo cờ ASEAN phải treo cùng Quốc kỳ Việt Nam, đảm bảo sự trang nghiêm; không treo cờ ASEAN trong thời gian diễn ra Quốc tang. Khi cử hành ASEAN ca, toàn bộ đại biểu tham dự phải đứng trang nghiêm.

Cụ thể: Kích thước các lá cờ phải bằng nhau; chiều cao, kích thước các cột treo cờ phải bằng nhau, chất liệu các cột cờ phải giống nhau, mỗi cột cờ chỉ treo 1 lá cờ. ASEAN ca có tên Tiếng Anh là “The ASEAN way”; tác giả phần lời: Payom Valaipatchra (quốc tịch Thái Lan), tác giả âm nhạc: Kittikhun Sodprasert và Sampow Triudom (quốc tịch Thái Lan). 

Hướng dẫn nhằm áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cửa khẩu quốc tế về việc treo Cờ ASEAN thường xuyên tại trụ sở; treo cờ tại phòng hội đàm, phòng tiếp xã giao, phòng họp báo, phòng ký kết văn kiện, phòng chiêu đãi khi tổ chức các hoạt động đối ngoại tại Việt Nam, bao gồm các sự kiện, hoạt động trong ASEAN và hợp tác quốc tế; sử dụng ASEAN ca trong các cuộc họp chính thức của các thành viên ASEAN, tại các Lễ kỷ niệm, sự kiện của ASEAN.

Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, căn cứ Hướng dẫn này hướng dẫn những nội dung có tính chất đặc thù về nghi thức liên quan đến sử dụng cờ trong các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân.

THANH DANH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *