Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021

Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15-3-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ VHTTDL tổ chức xét tặng và trao Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2021 nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Để đảm bảo cho việc xét tặng Giải thưởng đạt kết quả, ngày 7-7-2021, Bộ VHTTDL đã có công văn hướng dẫn số 2387/BVHTTDL-TV.

Việc xét tặng Giải thưởng được thực hiện theo Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc đã được ban hành tại Quyết định số 2608/QĐ-BVHTTDL ngày 10-7-2018 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Các bộ, ngành, địa phương tùy điều kiện thực tiễn, tổ chức Hội đồng cơ sở đề nghị xét tặng Giải thưởng.

Hội đồng cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đề xuất xét tặng Giải thưởng. Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận, Hội đồng thi đua của Bộ, ngành, Sở VHTTDL hoặc Hội đồng xét Giải thưởng do địa phương thành lập có trách nhiệm thẩm định báo cáo thành tích, xác minh hồ sơ, lựa chọn, đề xuất danh sách tập thể, cá nhân đề nghị Bộ VHTTDL xét tặng Giải thưởng.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng gửi về Bộ VHTTDL (qua Vụ Thư viện), số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội trước ngày 15-10-2021 để tổng hợp.

Tác giả: Hồng Vân

Nguồn: Tạp chí VHNT số 470, tháng 8-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *