Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 239/KH-BTTTT tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 trên toàn quốc nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Theo Kế hoạch, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức Lễ Khai mạc và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 (kết hợp cả hình thức tổ chức tập trung/trực tuyến); phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên triển khai Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030 theo hướng xã hội hóa.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến.

Các Bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và yêu cầu thực tế. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội; lồng ghép các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị.

Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam phối hợp tổ chức các hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày sách trong các tổ chức thành viên của hội.

Bộ VHTTDL tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách tại Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện công cộng toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động của Ngày sách trong hệ thống trường học và lực lượng an ninh, quốc phòng. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức các hoạt động của Ngày sách trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các cấp Hội Phụ nữ Việt Nam…

UBND các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2021 tại địa phương; giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam thông qua các kênh báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở. Mở rộng mô hình đường sách, phố sách nhằm gắn kết sách, việc đọc sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ đó xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, góp phần xây dựng một xã hội học tập. Đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 đến các địa bàn cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến, kết nối các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam từ Trung ương với các Bộ, ngành, địa phương; đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người dân.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguồn: Tạp chí VHNT số 456, tháng 3-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *