KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC VHTTDL QUÝ I NĂM 2016

            Ngày 7-4-2016, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức họp báo về kết quả triển khai công tác VHTTDL quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016. Theo báo cáo của Bộ, trong quý I năm 2016, ngành VHTTDL, đã đạt được nhiều kết quả. Về văn hóa, gia đình: các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, rộng khắp; các đoàn nghệ thuật, tuyên truyền cổ động đi lưu diễn đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; nhiều lễ hội diễn ra sôi nổi, có chuyển biến tích cực; nhiều sự kiện văn hóa – du lịch được tổ chức thành công, tạo tiếng vang cả trong và ngoài nước; công tác bảo vệ, phát huy di sản văn hóa dân tộc được duy trì, đẩy mạnh; công tác xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được đảm bảo. Về thể dục, thể thao: công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh; thể dục, thể thao quần chúng được tổ chức đa dạng, sôi nổi, thiết thực; thể thao Việt Nam giành được nhiều thành tích tại các giải khu vực; lực lượng vận động viên tham dự Paralympic 2016 đã được tập trung chuẩn bị. Về du lịch: lượng khách quốc tế và nội địa tăng so với cùng kỳ năm 2015; nhiều dự án lớn đã góp phần gia tăng điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ cho ngành; hoạt động quảng bá, xúc tiến được tăng cường cả trong và ngoài nước. Về xây dựng văn bản quản lý nhà nước, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 văn bản, đề án. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Bộ sẽ xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc Chương trình xây dựng pháp luật năm 2016 và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31-12-2014 của Chính phủ, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI; xây dựng, triển khai chương trình hành động của ngành VHTTDL thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng… 

Nguồn : Tạp chí VHNT số 383, tháng 5-2016

Tác giả : VIỆT TÙNG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *