Khai trương “Trung tâm Tri thức số: Kết nối thư viện số dùng chung – Đổi mới sáng tạo”

Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LIC), Liên Chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALA) và Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp công nghệ D&L (DLCORP) vừa khai trương trực tuyến Cổng thông tin “Trung tâm Tri thức số: Kết nối thư viện số dùng chung – Đổi mới sáng tạo” (Trung tâm Tri thức số).

Sau 4 năm nghiên cứu về ứng dụng công nghệ tìm kiếm và tích hợp dữ liệu, sự ra đời của Trung tâm Tri thức số là kết quả hợp tác giữa VNU-LIC với các thư viện số của các trường đại học, học viện thuộc NALA và Công ty DLCORP. Hiện nay, Trung tâm Tri thức số có 6 thành viên, bao gồm: VNU-LIC; Thư viện Trung tâm ĐHQG TP.HCM; Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Thư viện Trường Đại học Thủy lợi; Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp và Trung tâm Thư viện Trường Đại học Phenikaa.

Trung tâm Tri thức số là sáng kiến do VNU-LIC đề xuất nhằm kết nối và tích hợp dữ liệu của nhiều thư viện số độc lập thành một hệ thống thống nhất, liên thông dữ liệu thông qua hệ thống tìm kiếm tập trung, cung cấp nhanh chóng và chính xác siêu dữ liệu và toàn văn từ các kho tri thức số của hệ thống như: luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu, sách, giáo trình thuộc mọi lĩnh vực khoa học… tùy theo chính sách và mức độ chia sẻ của từng thư viện tham gia.

Trong tương lai, hệ thống này sẽ mở rộng và kết nối với các thư viện số đại học, thư viện số quốc gia, thư viện số công cộng, thư viện số chuyên ngành trên toàn lãnh thổ Việt Nam và vươn ra các thư viện số thế giới. Với hàng triệu đơn vị tri thức số sẽ được mở rộng và phát triển từ các thư viện tham gia, Trung tâm tri thức số sẽ đem lại hàng loạt các giá trị và tiện ích lớn đối với người học, người dùng, các đơn vị, tổ chức và cộng đồng xã hội. Đây cũng là bước tiến mới trong xu thế phát triển của các thư viện đại học, thư viện chuyên ngành nói riêng và của ngành thư viện ở Việt Nam.

Người dùng có thể truy cập và sử dụng thông tin tại Cổng tri thức số: digitalknowledgehub.vnu.edu.vn  hoặc digitalknowledgehub.nala.vn.

H.V

Nguồn: Tạp chí VHNT số 476, tháng 10-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *