Kiên Giang 5 năm thực hiện tổ chức thi liên hoan văn nghệ quần chúng


Trong 5 năm qua, kể từ khi Bộ VHTTDL ban hành Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang đã triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ Khmer tại Hội thi Văn nghệ và Duyên dáng tỉnh Kiên Giang năm 2018

 

Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc là Trung tâm Văn hóa tỉnh hằng năm xây dựng kế hoạch công tác, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại; hướng dẫn, chỉ đạo các trung tâm văn hóa cấp huyện, thành phố về chuyên môn, nghiệp vụ, định hướng hoạt động cho các câu lạc bộ trực thuộc. Trung tâm Văn hóa tỉnh tham gia nhiều hội thi, liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn quốc và khu vực đạt nhiều giải thưởng; tổ chức các chương trình hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp cơ sở để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định của Bộ VHTTDL, Cục Văn hóa cơ sở. Trong đó, tham gia trên 10 hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc và khu vực; đăng cai tổ chức Liên hoan Đàn, hát dân ca 3 miền; tổ chức 8 hội thi, liên hoan cấp tỉnh,như: Hội diễn văn nghệ quần chúng và duyên dáng; Hội thi tuyên truyền lưu động; Hội thi Đờn ca tài tử; Liên hoan các ban nhạc trẻ; Hội thi tiếng hát Bolero; Hội thi xe tuyên truyền lưu động, Hội thi tiếng hát mùa xuân…  

 Hội thi Đơn ca tài tử tỉnh Kiên Giang năm 2020
 

Hằng năm, hệ thống trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh các huyện, thành phố, trung tâm văn hóa – thể thao xã, Nhà Văn hóa ấp tổ chức hàng trăm chương trình giao lưu văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, dành cho từng đối tượng khác nhau, gắn với dịp lễ, Tết của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước, ngày truyền thống của ngành… Có nhiều chương trình phong phú, đặc sắc, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, như: Hội thi tình khúc Bolero, Liên hoan giọng hát hay, Liên hoan tiếng hát hoa phượng đỏ, Liên hoan ca khúc cách mạng, Liên hoan đàn Organ, Liên hoan văn nghệ khu phố – ấp văn hóa, Hội thi tiếng hát công nhân, viên chức lao động, Liên hoan văn nghệ Khmer, Liên hoan văn nghệ lực lượng vũ trang… Ngoài ra, còn có các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ do các ban, ngành, đoàn thể đứng ra tổ chức, tạo bầu không khí vui tươi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu học tập, lao động, sản xuất.

Hoạt động văn nghệ quần chúng của tỉnh đã được chú trọng hướng tới cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Nòng cốt tham gia các hoạt động là lực lượng diễn viên đến từ các tổ, đội tuyên truyền lưu động, văn nghệ quần chúng, các ban, ngành trong tỉnh. Các cuộc thi, liên hoan được tổ chức chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các vùng miền trên cả nước; giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hoạt động văn nghệ quần chúng được Sở VHTT xác định là nhiệm vụ quan trọng và thực hiện thường xuyên, tạo khí thế sôi nổi cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương trong tỉnh. Đây không chỉ là công cụ hiệu quả tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là “món ăn tinh thần” bổ ích, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Điều đó càng khẳng định tầm quan trọng của Thông tư 09/2016/TT-BVHTTDL của Bộ VHTTDL chính là một hành lang pháp lý chặt chẽ, một căn cứ pháp lý quan trọng giúp các cấp, các ngành tổ chức thi, liên hoan nghệ thuật quần chúng hiệu quả cao, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ thuần phong mỹ tục, hướng đến các giá trị chân – thiện – mỹ.

Vì vậy, trong thời gian tới rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành liên quan trong việc thiết lập cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công tác phát triển văn hóa nghệ thuật của tỉnh.  Sở VHTT giao Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng; hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong việc tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng. Giao Phòng Quản lý văn hóa phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh nghiên cứu đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức, huy động lực lượng hạt nhân ở cơ sở tham gia, chú trọng phát hiện những hạt nhân mới làm nòng cốt cho phong trào văn nghệ quần chúng. 

 

THẾ HẠNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *