KIÊN GIANG: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số

Tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Dự án gồm: Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của người Hoa ở Kiên Giang. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025.

Tỉnh hỗ trợ hoạt động của đội văn nghệ truyền thống tại các ấp vùng đồng bào dân tộc Khmer, trong đó có 20 dàn nhạc ngũ âm. Nội dung hoạt động của đội văn nghệ là biểu diễn văn nghệ truyền thống, thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung đầu tư là hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật Khmer tại di tích thắng cảnh Mũi Nai. Số lượng đầu tư là 1 Nhà biểu diễn văn hóa nghệ thuật có diện tích 40x60m2, xây dựng nhà vệ sinh, tăng cường trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật, thiết bị phòng sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang cảnh quan đường, bãi đỗ xe…Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Các cơ quan chuyên môn sẽ xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Khmer cấp phát cho cộng đồng. Cụ thể là sưu tầm, biên soạn, in ấn, phát hành ấn phẩm về văn nghệ dân gian Khmer Kiên Giang để cấp phát cho cộng đồng với số lượng 4.000 cuốn. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Ngoài ra, tỉnh sẽ hỗ trợ bảo tồn Lễ hội Ok Om Bok tại huyện Gò Quao, khai thác và xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch, bao gồm các nội dung khảo sát xây dựng kịch bản nâng cấp lễ hội và hỗ trợ các đội văn nghệ quần chúng huyện Gò Quao luyện tập, dàn dựng chương trình văn nghệ truyền thống phục vụ lễ hội. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Tác giả: Thế Hạnh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 471, tháng 8-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *