KIÊN GIANG: Tổ chức Ngày hội Gia đình tiêu biểu lần thứ II – năm 2021

Phần thi chào hỏi của đơn vị huyện Giồng Riềng tham dự Ngày hội năm 2020

Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II – năm 2021 diễn ra từ ngày 25-27/6/2021 tại huyện Vĩnh Thuận. Với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, Ngày hội dự kiến có 60 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu tham gia (tăng hơn so với ngày hội lần I). Các hộ gia đình tham gia 2 phần thi: gia đình văn nghệ và gia đình vui khỏe.

Phần thi gia đình văn nghệ, mỗi huyện, thành phố chọn 2  hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, tham gia 2 tiết mục văn nghệ, gồm 1 hộ gia đình tham gia tiết mục tân nhạc (song ca hoặc tam ca) và 1 hộ gia đình tham gia tiết mục ca cổ – tài tử cải lương (song ca hoặc tam ca). Nội dung tập trung chủ đề: Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, về biển đảo; về gia đình Việt Nam, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong gia đình Việt Nam; về giáo dục đời sống gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; những tấm gương hiếu nghĩa đối với ông bà, cha mẹ; xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phần thi gia đình vui khỏe, mỗi huyện, thành phố chọn 2 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu tham gia 2 phần thi: Ném bóng vào rổ và Đá bóng vào cầu môn (1 hộ gia đình thi ném bóng vào rổ và 1 hộ gia đình thi Đá bóng vào cầu môn). Ngoài ra, mỗi huyện, thành phố tập trung tất cả các thành viên thuộc 2 hộ gia đình thi văn nghệ và 2 hộ gia đình thi thể thao thành lập 1 đội thi môn kéo co.

Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II là sự kiện văn hóa – gia đình của tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò trong việc xây dựng gia đình Việt Nam; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, hướng đến “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

 

Tác giả: Thế Hạnh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 465, tháng 6-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *