LÂM ĐỒNG: 315 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm (2016 – 2020)

Ngày 6/7/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1708/QĐ-UBND công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” thuộc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 5 năm (giai đoạn 2016-2020) cho 315 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cụ thể: Thành phố Đà Lạt có 42 cơ quan, đơn vị; thành phố Bảo Lộc 75 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; huyện Lạc Dương có 4 cơ quan, đơn vị; huyện Đạ Tẻh có 18 cơ quan, đơn vị; huyện Bảo Lâm có 12 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; huyện Đạ Huoai có 72 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; huyện Đức Trọng có 4 cơ quan, đơn vị; huyện Đam Rông có 14 cơ quan, đơn vị; huyện Đơn Dương có 33 cơ quan, đơn vị; huyện Lâm Hà có 9 cơ quan, đơn vị và huyện Cát Tiên có 32 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Được biết, thời gian qua, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đã tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền; kịp thời đề ra kế hoạch, nội dung phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua phong trào, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phấn đấu thực hiện tốt tiêu chuẩn của “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.  Các kết quả đạt được trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động, gắn với công tác cải cách hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng tinh thần làm việc khoa học, văn minh, đồng thời đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn.

Tác giả: Nguyễn Đình Hoàn

Nguồn: Tạp chí VHNT số 468, tháng 7-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *