Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021


14 đơn vị biểu diễn với 20 vở kịch tham gia Liên hoan Kịch nói năm 2021 tại Thành phố Hải Phòng, diễn ra từ ngày 5 đến 16-11.

Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động định kỳ, nhằm phát hiện những tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

Ảnh minh họa – nguồn: FB diễn viên Thu Quỳnh

Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021 sẽ không bị giới hạn đề tài đối với các vở diễn, nhưng Ban tổ chức khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nên Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 sẽ được phát sóng qua hình thức livetream trên kênh Youtube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam, khán giả yêu thích kịch nói cả nước có thể theo dõi một cách chủ động và an toàn. Lễ Khai mạc và Bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

NGÔ HUYỀN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *