Năm 2021: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định về báo chí

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, ngày 31-12-2020, tại Quảng Ninh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương phát biểu tại hội nghị
Ảnh: Tuyengiao.vn

Báo cáo tổng kết tại hội nghị đã nêu bật những nỗ lực của các cơ quan báo chí trong năm 2020, đó là: thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền đã tập trung vào các sự kiện lớn: Đại hội Đảng các cấp, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam; phòng chống dịch COVID-19… Công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được tăng cường với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn. Việc triển khai quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo chí trong 2 năm (2019-2020) cơ bản đúng phương án, lộ trình. Tính đến nay, tổng số 61/78 cơ quan, tổ chức, địa phương đã hoàn thành sắp xếp, quy hoạch báo chí. Trong năm 2020, cả nước đã giảm 71 cơ quan báo chí so với năm 2019…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận những đóng góp của báo giới trong năm 2020, đã luôn đồng hành, giúp Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó nổi bật có công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng mong muốn báo chí tiếp tục tận dụng thế mạnh công nghệ mới, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, những ý kiến đóng góp xây dựng chính sách… Phó Thủ tướng cho biết, tới đây, khi sơ kết 2 năm thực hiện quy hoạch báo chí, cần rà soát, đánh giá lại và có những kiến nghị điều chỉnh cần thiết.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những nỗ lực đạt được của báo chí trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm, như: một số cơ quan báo chí chưa theo kịp, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong tình hình hiện nay, sự phối hợp trong công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí trong một số trường hợp còn thiếu nhịp nhàng; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định của Đảng, Nhà nước để điều chỉnh hoạt động báo chí cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn; tình trạng xa rời tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan báo chí vẫn tiếp diễn…

Trong năm 2021, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí tiếp tục nhận thức, quán triệt thật sâu sắc và đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng và việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; bám sát những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2021, đặc biệt là bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí theo hướng tăng cường trách nhiệm; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Về thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí tập trung thực hiện thật tốt các mục tiêu, giải pháp và lộ trình đã được nêu trong Quy hoạch… 

Tác giả: Minh Quân

Nguồn: Tạp chí VHNT số 449, tháng 1-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *