Năm 2022: Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đảng bộ Bộ VHTTDL


Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Bộ VHTTDL sáng 17-1-2022.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao Cờ và Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017 – 2021 

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên  Ban Cán sự đảng:  Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ;  Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.

Tham dự còn có các đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ; đại diện các tổ chức đảng trực thuộc;  đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Bộ; Đoàn Thanh niên Bộ và Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh cho biết: Năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã sớm xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra với tinh thần chủ động, tích cực, đảm bảo mục đích, yêu cầu và đạt chất lượng, hiểu quả.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch  và gia đình; thực hiện tốt công tác định hướng, tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2021, tổ chức tốt 5 Hội nghị trực tuyến kết nối với Trung ương và Đảng ủy Khối; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo mục đích, yêu cầu, thời gian và chất lượng. Tập trung chỉ đạo “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”. Tổ chức tổng kết, sơ kết các quy chế, quy định, kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác xây dựng Đảng; công tác bổ sung, kiện toàn cấp ủy được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Về lãnh đạo nhiệm vụ, chính trị, chuyên môn, năm 2021, Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành 16 Đề án, 4 Nghị định; 5 Quyết định; 1 Chỉ thị; ban hành theo thẩm quyền 17 Thông tư. Các nghiệp vụ tổng hợp, kế hoạch tài chính được thực hiện nghiêm, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo và phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; công tác tổ chức, cán bộ được tập trung triển khai đồng bộ đảm bảo thời hạn, chất lượng; công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý  được chú trọng và là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2021; công tác nghiên cứu khoa học được triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, công tác Thi đua khen thưởng, Thanh tra, Pháp chế, Văn phòng… được chỉ đạo triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Công tác hợp tác quốc tế được Bộ quan tâm và chỉ đạo, các hoạt động đàm phán với các đối tác nước ngoài được thúc đẩy, đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế qua các kênh trực tuyến.

Về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, ngành VHTTDL đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa. “Nghệ thuật Xòe Thái” đã được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trình Thủ tướng Chính phủ Hồ sơ đề cử di sản Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản thể giới; Quần thể di tích danh thắng Yên Tử và Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê đưa vào Danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản văn  hóa thế giới; phê duyệt 5 Quy hoạch và 8 Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt; Quyết định xếp hạng 30 di tích quốc gia; ghi danh 52 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các Bảo tàng, ban quản lý di tích tại các tỉnh, thành phố đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 và triển khai các hoạt động về quản lý di sản tư liệu. Một số bảo tàng tại Hà Nội như Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đổi mới, sáng tạo hình thức hoạt động phục vụ du khách tham quan từ xa, nổi bật với chương trình tham quan thực tế ảo 3D; trưng bày trực tuyến, đặc biệt Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đạt giải thưởng đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Anh Minh, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phát biểu tham luận

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, chú trọng: Triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước năm 2021 tại địa phương.

Xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tập trung ưu tiên huy động tổng hợp các nguồn lực hỗ trợ công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; Xây dựng Dự án “Bảo tồn , phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thểu số gắn với phát triển du lịch”.

Về Điện ảnh: Tập trung hoàn thiện thể chế trong công tác quản lý điện ảnh, Bộ đã trình Chính phủ cho phép trình Quốc hội dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); Xây dựng dự thảo sửa đổi Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (phần về điện ảnh).

Lĩnh vực thể dục thể thao: Bô đã ban hành 4 Thông tư; nghiên cứu xây dựng dựu án quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trang thiết bị sử dụng tại cơ sở tập luyện và thi đấu môn Leo núi và môn Lặn biển thể thao. Tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo hướng dẫn các ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Năm 2021, Thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành được 36 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 13 huy chương đồng (trong đó có 5 HCV, 8HCB, 5 HCĐ thế giới; 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ châu Á và 28 HCV, 6HCB, 6 HCĐ giải quốc tế mở rộng). Tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Olympic, Paralympic Tokyo, SEA Games 31 và các giải thể thao cấp khu vự, châu lục, thế giới; tổ chức và tham dự các giải thể thao trong và ngoài nước.

Về lĩnh vực du lịch: tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh; chuyển từ trạng thái “không có COVID-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục triển khai xây dựng thể chế, chính sách phát triển du lịch; tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ngành Du lịch tháo gỡ khó khăn, duy trì cớ sở hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số ngành du lịch; tập trung khai thác thị trường nội địa…

Đồng chí Hà Văn Siêu, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tham luận

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu tham luận

Cũng trong báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh nêu những phương hướng và các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2022. Về phương hướng: bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trong tâm, trọng điểm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022. Các chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị; 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ học tập, quán triệt các chỉ thị, nghi quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ; 100% các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Đại hội cấp trên; Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị;  100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022;  100% chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác; 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đăng ký và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên 90% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ít nhất từ 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh: năm 2021, trên bình diện chung, Bộ VHTTDL đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, để lại những dấu ấn, sự kiện tiêu biểu, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của ngành VHTTDL trong phát triển kinh tế – xã hội, tham mưu để làm rõ hơn vị trí của văn hóa với chính trị và kinh tế. Có được kết quả đó có đóng góp của công tác xây dựng Đảng. Bởi, xét cho cùng, xây dựng Đảng chính là xây dựng tổ chức và con người làm nên công việc. Vì vậy,  đánh giá cao những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng cũng như chia sẻ những khó khăn của Đảng ủy Bộ VHTTDL trong năm 2021, Bộ trưởng cũng đề nghị năm 2022, Đảng ủy Bộ VHTTDL tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Mỗi cấp ủy phải nghiên cứu xây dựng chương trình cụ thể gắn với đặc thù cơ quan, đơn vị với nỗ lực đột phá.

“Phải chăng bám sát công việc mà chúng ta đang nói chính là lối sống văn hóa, tính tiên phong gương mẫu, sẵn sàng nhận việc khó của cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết. Cố gắng phát hiện những đảng viên tốt, biết quy tụ và phát huy họ” – Bộ trưởng nói.

 Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị sau hội nghị này, BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phải có chương trình, kế hoạch cụ thể,  có sơ kết, tổng kết về chương trình nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Thứ hai, Bộ trưởng cũng đề nghị phải kiện toàn BCH Đảng ủy Bộ đủ số lượng và chất lượng, lựa chọn những đồng chí xứng đáng, tiêu biểu; tham mưu cho lãnh đạo Bộ sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng.

Thứ ba, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Bộ chủ động phối hợp với Thanh tra qua đó góp phần phát hiện, ngăn chặn những vi phạm. Thứ tư, lãnh đạo tốt các tổ chức  chính trị. Với chủ đề là “Năm văn hóa cơ sở” thì Công đoàn nên có các hoạt động hội thi văn nghệ, phát động phong trào thi đua công đoàn viên tiêu biểu về đạo đức lối sống. Đoàn Thanh niên phải năng động, sáng tạo, xung kích, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành.

 

Đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tiếp thu ý kiến

Thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo đầy sâu sắc của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Thứ trưởng khẳng định: Đảng ủy Bộ sẽ chỉ đạo làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng bộ Khối, của Bộ; tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng hướng dẫn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2022, đặc biệt là công tác chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ 2022-2027; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tham mưu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành trong năm 2022 gắn với 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp trong Kết luận tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc; triển khai thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân: Cờ và Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017 – 2021; Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2017 – 2021; Giấy khen cho 14 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2021 (trong đó có Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật), Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 18 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2017 – 2021.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương cho các đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2017 – 2021

Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 14 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2021

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh trao Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho 18 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2017 – 2021

Bài, ảnh: TUẤN MINH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *