Ngọn cờ Tháng Tám và Khát vọng vươn xa

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 –2-9-2020), Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày 600 tư liệu theo 4 nội dung:

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Mốc son rực sáng trong đấu tranh giải phóng dân tộc gồm các tư liệu viết về sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp, phát xít Nhật và cuộc sống cơ cực của người dân Việt Nam; các cuộc khởi nghĩa và sự chuẩn bị khẩn trương của cả dân tộc để đón lấy thời cơ vùng dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; diễn biến và không khí hào hùng, sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả ba miền đất nước trong 2 tuần (từ 16-8-1945 đến 28-8-1945).

Quốc khánh 2-9-1945 – Trang vàng trong lịch sử dân tộc, dấu ấn trong lịch sử thế giới gồm các tư liệu viết về sự kiện ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước CHXHCN Việt Nam; bước đầu xây dựng chính quyền Trung ương, chính quyền nhân dân các cấp ở địa phương và phát triển giáo dục, văn hóa, chống nạn đói, chống mù chữ…; sự ủng hộ của nhân dân ta và các dân tộc trên thế giới với Nhà nước Việt Nam…

Tầm vóc thời đại và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là các tư liệu tổng kết, đánh giá về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; các tác phẩm của Việt Nam và thế giới ca ngợi về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; sự cống hiến và hy sinh hết mình của toàn Đảng, toàn dân cho sự nghiệp Cách mạng Việt Nam.

 Việt Nam – Thành tựu sau 75 năm và Khát vọng vươn xa giới thiệu các tư liệu nêu bật những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; khát vọng vươn mình ra thế giới thông qua việc hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế trên tất cả mọi lĩnh vực; vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tác giả: H.V

Nguồn: Tạp chí VHNT số 437, tháng 9-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *