Nội dung định mức kinh tế – kỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu được quy định như thế nào?

Xin Quý báo cho biết nội dung định mức kinh tế – kỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu được quy định như thế nào?
 

Trả lời: Tại mục 3 Định mức kinh tế – kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu ban hành theo Thông tư số 08/2020/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL  có quy định nội dung định mức kinh tế – kỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu như sau:

Định mức kinh tế – kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu bao gồm:

3.1. Mức hao phí vật liệu

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng mỹ thuật.

3.2. Mức hao phí lao động

Là số ngày công lao động của công nhân, nghệ nhân, các chuyên gia, họa sĩ, nhà điêu khắc trực tiếp thực hiện khối lượng công tác. Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc nhân công trong định mức kinh tế – kỹ thuật là cấp bậc của các lao động tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng mỹ thuật phù hợp với yêu cầu, tính chất phức tạp của từng thành phần công việc trong công tác xây dựng mỹ thuật.

3.3. Mức hao phí máy thi công

Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng mỹ thuật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Tác giả: Dư Ngọc Bình

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *