Phải từng bước xác định bộ chỉ số về đóng góp của văn hóa


Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo như vậy tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ VHTTDL tổ chức ngày 14-7 tại Trụ sở Bộ VHTTDL (Hà Nội), và các Sở VHTT, Sở VHTTDL, Sở VHTTTTDL, Sở Du lịch nhiều địa phương trên cả nước.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị – Ảnh: Tuấn Minh
 

Đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt đã báo cáo những kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ trong 6 tháng đầu năm.

Theo đó, do diễn biến căng thẳng của dịch bệnh COVID-19, trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành VHTTDL gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, Bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo hướng đổi mới cách thức tiếp cận và tư duy quản lý, với tinh thần chủ động, nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt và bước đầu thu được kết quả khích lệ.

Đối với lĩnh vực văn hóa, công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm chú trọng, xếp hạng 23 di tích cấp quốc gia được xếp hạng, ghi danh 31 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đẩy mạnh công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, công tác xây dựng con người Việt Nam mà trọng tâm là đạo đức, lối sống tiếp tục được được chú trọng, triển khai ở hầu hết các cấp, các ngành với các chuẩn mực cụ thể. Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức có hiệu quả… Công tác gia đình được triển khai đồng bộ từ T.Ư đến địa phương.

Về thể dục, thể thao, ngành đã tổng kết Cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020 và triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động giai đoạn 2021-2030 gắn với tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030. Ngoài ra, thể thao chuyên nghiệp đã đạt được một số thành tích nổi bật: Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia xuất sắc giành quyền thi đấu vòng loại thứ 3 giải vô địch Bóng đá thế giới năm 2022 tại Qatar; đội tuyển Futsal Việt Nam xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch Futsal thế giới tại Lithuania; đội tuyển Taekwondo xuất sắc giành 1 huy chương vàng (giải vô địch châu Á tại Lebanon)…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các địa phương và doanh nghiệp du lịch đã chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia; triển khai ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn. Ước tính số liệu khách du lịch nội địa đạt 30,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 134.000 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào những vấn đề liên quan đến công tác triển khai các hoạt động VHTTDL trong tình hình dịch bệnh COVID-19; đổi mới công tác quản lý nhà nước; tháo gỡ những vướng mắc, bất cập.

Lãnh đạo các đơn vị hành chính của Bộ VHTTDL ký bản cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng – Ảnh: Tuấn Minh

 

  • Tại hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trình bày Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL về Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. 
  • Lãnh đạo 21 đơn vị hành chính của Bộ VHTTDL đã ký bản cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng. Nội dung cam kết  đi sâu vào các nhiệm vụ trọng tâm, được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của toàn công chức, viên chức trong ngành và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. 

Hoàn thiện thể chế để giải quyết những vấn đề  thực tiễn đặt ra

Phát biểu luận kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã khái quát  5 điểm sáng trong 6 tháng qua của toàn ngành VHTTDL, đồng thời chỉ ra “4 điểm đang mờ và có góc tối” cần khắc phục. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vị thế của ngành VHTTDL trong công cuộc phát triển đất nước. Với tinh thần Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến của Nghị quyết Đại hội XIII, trong thời gian tới, Bộ VHTTDL phải hoàn thiện thể chế để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Trước tiên, phải khẩn trương trình Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Chương trình hành động phát triển du lịch trong 5 năm tới; phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư tổng kết Chỉ thị 08 của Bộ Chính trị về phát triển TDTT, đề xuất với T.Ư ban hành Chỉ thị mới và xây dựng Chiến lược thể thao. Cùng với đó là trình Chính phủ ban hành một số Nghị định ; Bộ ban hành một số Thông tư trong chức năng, thẩm quyền.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Văn hóa chính là lĩnh vực mang tính chất dẫn dắt, là “dây cương để vận hành nhuần nhuyễn cỗ xe tam mã”. Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan nghiên cứu, những người thực hành văn hóa phải làm rõ nội hàm về hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam, về nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Những luận giải đúng, đủ, sẽ góp phần từng bước bổ sung, nâng cao nhận thức cho tất cả các cấp, ngành, từ đó, hiểu, thực hành văn hóa một cách đúng đắn, không chệch hướng. Ngành VHTTDL phải từng bước xác định bộ chỉ số về đóng góp của văn hóa trong quá trình phát triển đất nước.

Đối với du lịch, chúng ta phải xây dựng các kịch bản, đề án, gói kích cầu; vừa phải đối mặt với dịch bệnh, vừa phải cơ cấu lại thị trường khách, chú ý nhiều hơn đến thị trường nội địa, từng bước xem xét thí điểm mở cửa du lịch quốc tế. Số hóa trong du lịch phải được thực hiện nhanh nhất, quyết liệt nhất.

Đối với thể thao, phát triển theo hướng một trọng tâm, ba đề án, hai nhiệm vụ. Trọng tâm đó là phải đề xuất, báo cáo để tổng kết được Nghị quyết của Đảng để có Nghị quyết mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện. Ba đề án đó là: Chiến lược thể thao; Đề án về phát triển thể lực, tầm vóc của con người; Đề án về cuộc vận động học tập, rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hai đột phá về nhiệm vụ đó là: thể thao thành tích cao đi ra đấu trường quốc tế mang vinh quang về cho đất nước và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày hội thể thao của khu vực ASEAN (SEA Games).

Văn hóa liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều bộ ngành nên phải chủ động phối hợp, dựa trên cơ sở chọn việc, chọn điểm, chọn phương pháp trọng tâm và những vấn đề đang nóng. Trên tinh thần đó, phải khẩn trương làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các hiệp hội để có một kịch bản về triển khai, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và doanh nhân. Nghĩa là, tác động bằng văn hóa trong kinh tế thị trường để có những doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam thành đạt, có khát vọng xây dựng đất nước, cống hiến vì nhân dân, trách nhiệm với xã hội.

Cuối cùng, để lấy lại vị thế của ngành VHTTDL, Bộ trưởng cho rằng, cần phải xây dựng sức mạnh trong nội ngành, đó chính là sức mạnh con người, cụ thể là mở cuộc vận động học tập, rèn luyện để xây dựng tấm gương về sống và làm việc có văn hóa của cán bộ văn hóa: “Hãy nhóm lên ngọn lửa hồng từ trái tim những người làm văn hóa, sau đó lan tỏa ra bạn bè và toàn xã hội”.

 

Tác giả: Vân Anh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 468, tháng 7-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *