Phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn học giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 1619/QĐ-BVHTTDL ngày 15-6-2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn học giai đoạn 2021-2025, ngày 26-6 Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác quản lý nhà nước về văn học giai đoạn 2021-2025.

Nội dung Chương trình phối hợp gồm: xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ chính sách đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, các chương trình, đề án nhằm phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; tổ chức đặt hàng, tập huấn, đào tạo đội ngũ sáng tác, quản lý; tổ chức các hoạt động phổ biến, quảng bá văn học; khảo sát, nghiên cứu trao đổi thông tin về văn học trong nước và quốc tế; phối hợp tổ chức các cuộc vận động sáng tác và thi sáng tác văn học cấp quốc gia, khu vực; thống nhất hướng dẫn việc xây dựng Chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL/ Sở VHTT/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch với Hội Liên hiệp VHNT tại các địa phương về hoạt động văn học giai đoạn 2021-2025; xây dựng Giải thưởng về văn học nghệ thuật đặc thù của mỗi địa phương; phối hợp kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật trong giai đoạn 2020-2025 giữa các bên; phối hợp trong xét thưởng các danh hiệu Nhà nước về văn học, khen thưởng kịp thời các đơn vị thực hiện tốt Chương trình phối hợp…

Tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn nghiên cứu tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách về hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn học phù hợp với thực tiễn. Trước mắt, giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đề ra trong chương trình phối hợp đã ký kết. Hằng năm, cần tập trung đánh giá cụ thể kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để chương trình phối hợp thực sự có hiệu quả.

Tác giả: H.V

Nguồn: Tạp chí VHNT số 433, tháng 7-2020

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *