Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai: Phấn đấu xây dựng trở thành khu đô thị hiện đại, kiểu mẫu

Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông phục vụ nhân dân

Bắc Cường là phường trung tâm khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường, với diện tích tự nhiên là 1,284,7 ha, dân số 4120 hộ, 16.604 khẩu, gồm 26 tổ dân phố; trên địa bàn phường Bắc Cường có nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố đã và đang được đầu tư xây dựng, hạ tầng cơ sở ngày một phát triển, giao thông thuận lợi, thương mại- dịch vụ chuyển dịch đúng hướng. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đặt ra trong nhiệm kỳ đã hoàn thành toàn diện, về đích sớm, nhiều mục tiêu vượt vượt cao so với mục tiêu Đại hội đề ra. Kinh tế phát triển mạnh mẽ, các tiềm năng, thế mạnh của địa phương được khai thác hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao,  hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư đồng bộ, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến rõ rệt; việc chỉnh trang đô thị, xây dựng không gian công cộng, tiểu công viên, cây xanh theo hướng xã hội hóa được triển khai mạnh mẽ, tạo bước đột phá,  diện mạo đô thị phường Bắc Cường ngày càng khang trang, văn minh hiện đại.

Để đạt được thành tựu đó, trong nhiệm kỳ, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng bộ phường  Bắc Cường đã xây dựng và ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề, 7 kế hoạch công tác trọng tâm giai đoạn 2015-2020 và các chương trình, kế hoạch hành động với 13 mục tiêu cụ thể để triển khai phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó,  quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt cả nhiệm kỳ, việc chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh được gắn với các nhiệm vụ “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Năm dân vận chính quyền”, trong đó, tập trung vào xây dựng các mô hình dân vận khéo trong chỉnh trang đô thị,  Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào xây dựng tuyến phố văn minh, vận động xã hội hóa xây dựng các tiểu công viên, các thiết chế văn hóa, lát đá tại các tuyến phố với số tiền trên 20 tỷ đồng để xây dựng 04 tiểu công viên với diện tích gần 15.000m2, xã hội hóa đổ bê tông đường giao thông tại tổ 15, 17, 30 với chiều dài 2,23km; lát đá hành lang trên 4.000m2 tại các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Thị Định, cải tạo thay thế cây xanh tại các tuyến phố Lê Văn Thiêm, Nguyễn Thị Định; Đến nay, có 48/60 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh. Nhân dân đã tự tháo dỡ, xử lý trên 3.200 bục bệ lên xuống, bóc dỡ trên 4.000 quảng cáo, rao vặt tại các tuyến phố. 

Mà nào đã hết, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong nhiệm kỳ, phường đã thực hiện sửa chữa, nâng cấp và xây mới 5 Nhà văn hóa khu dân cư. Thực hiện tốt quy định về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, đến nay 100% các hộ gia đình đã ký cam kết và thực hiện tốt theo quy định, vệ sinh môi trường được đảm bảo, việc phân loại rác thải tại nguồn đạt 95%, năm 2018, cán bộ và nhân dân phường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, khối thi đua huyện, thành phố tặng giấy khen điển hình tiêu biểu xuất sắc.

Vùng nguyên liệu chè Linh Dương – tiềm năng phát triển du lịch sinh thái

Với những nỗ lực không ngừng, phường Bắc Cường đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng hướng; tỷ trọng thương mại – dịch vụ tăng từ 88 lên 92,5%. Thu nhập bình quân đạt 101 triệu đồng/người/năm, tăng 61 triệu đồng so với năm 2015, bằng 126,2% mục tiêu Đại hội. Doanh thu TM-DV năm 2019 đạt 957 tỷ 265 triệu đồng chiếm 92,5% tỷ trọng các ngành kinh tế; giá trị sản xuất TTCN năm 2019 đạt 171 tỷ 660 triệu đồng chiếm 6% tỷ trọng các ngành kinh tế. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn hàng năm tăng mạnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 147 tỷ, 562 triệu đồng/35 tỷ đồng, vượt 412% so với mục tiêu Đại hội. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, duy trì, kết nối và khai thác có hiệu quả hệ thống giao ban trực tuyến; triển khai sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc trên Ioffice, Igate, hộp thư công vụ đến 100% cán bộ công chức; triển khai chữ ký số trong quản lý, điều hành; thành lập và duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử của phường; đổi mới, cải cách trong chế độ thông tin và hội họp. Việc triển khai thực hiện Bộ “Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh” đã đạt được kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân dân; thực hiện tốt các nội dung “5 xây, 3 chống” trong thi hành công vụ, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh con người thành phố Lào Cai “Văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương”. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm: thường xuyên thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; giúp đỡ xây dựng  nhà mái ấm tình thương; hỗ trợ sửa nhà chữa cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong 5 năm phường Bắc Cường đã xóa 14 hộ nghèo trên địa bàn, đến nay, phường không còn hộ nghèo, phối hợp với các trung tâm dạy nghề đào tạo nghề cho người lao động, giới thiệu việc làm sau đào tạo cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, các doanh nghiệp trên 650 lao động = 115 % kế hoạch, đạt 220% so với mục tiêu Đại hội.

Lĩnh vực Quốc  phòng – An ninh luôn được chú trọng. Hằng năm cấp ủy xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, thực hiện mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, được quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả, thường xuyên rà soát, kiện toàn kịp thời đối với các chức danh cán bộ từ phường đến khu dân cư. Các phong trào thi đua được cán bộ và Nhân dân đồng tình hưởng ứng, được công nhận cơ quan, đơn vị đạt được nhiều kết quả, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ, nhân dân và cán bộ phường đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; được tỉnh tặng cờ thi đua và Bằng khen cho 12 tập thể, 41 cá nhân; thành phố tặng Giấy khen cho 44 tập thể, 124 cá nhân; phường tặng Giấy khen cho 93 tập thể, 1.229 cá nhân.

Để phấn đấu xây dựng trở thành khu đô thị kiểu mẫu của thành phố, phường Bắc Cường đã đề ra mục tiêu chủ yếu đến năm 2025:  Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 45 tỷ đồng trở lên; phấn đấu thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt 175 triệu đồng/người/năm;  duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí 48 tuyến phố văn minh, xây dựng mới 21 tuyến phố văn minh, xã hội hóa cải tạo và phát triển cây xanh 5 tuyến phố; xây dựng 01 khu đô thị kiểu mẫu.; 100% cơ sở sản xuất TTCN và dịch vụ có điều kiện về môi trường có xác nhận bảo vệ môi trường. Tỷ lệ được thu gom, phân loại rác thải tại nguồn đạt trên 95% / số hộ được thu gom.  100% cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa; 96% hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; 100% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tạo việc làm mới hằng năm ít nhất cho 200 lao động…

Trước nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường Bắc Cường đã và đang ra sức thi đua, tập trung mọi  nguồn lực, đẩy mạnh thu hút  đầu tư, tích cực hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch… phấn đấu xây dựng phường Bắc Cường trở thành khu đô thị kiểu mẫu hiện đại của tỉnh và thành phố.

Tác giả: Trần Thị Bình

Nguồn: Tạp chí VHNT số 450, tháng 1-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *