Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình?

Xin Quý báo cho biết Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình được quy định như thế nào?

 

Trả lời:

An toàn cháy cho nhà công trình được quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.

 

Nguồn: Tạp chí VHNT số 441, tháng 10-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *