Tân Lập đạt 10/10 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao


Những năm qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Kon Rẫy, (tỉnh Kon Tum) nhất là sự tập trung, nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành từ cấp huyện đến cấp xã và nhân dân xã Tân Lập, trên cơ sở kết quả xã đạt chuẩn NTM năm 2018, đến nay xã Tân Lập về cơ bản đã hoàn thành và đạt 10/10 tiêu chí NTM nâng cao, trong đó có tiêu chí số 9 về Văn hóa.

Đoàn thẩm định khảo sát tại địa bàn tỉnh Kon Tum 
 

Vừa qua, đại diện Đoàn thẩm định các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, NTM  nâng cao và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực đã đến khảo sát tại địa bàn tỉnh Kon Tum. Ông Huỳnh Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đã có ý kiến phát biểu tại buổi làm việc với xã Tân Lập và Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Kon Rẫy: Trong giai đoạn 2021-2025, theo kế hoạch đề ra, huyện Kon Rẫy phấn đấu các xã còn lại đều đạt chuẩn NTM, trong đó có 30% xã đạt NTM nâng cao; đây là nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Ông Liêm cũng chỉ đạo xã Tân Lập và các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Kon Rẫy cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan cho các thành viên Đoàn thẩm định của tỉnh. Theo đó, Đoàn thẩm định của tỉnh tiến hành thẩm định kỹ, đánh giá đúng từng nội dung, tình hình, kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao của xã Tân Lập. 

Ông Trần Khánh Lễ – Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum – thành viên Đoàn thẩm định của tỉnh cho ý kiến về kết quả thẩm định thực hiện tiêu chí số 9 về văn hóa: “Về mặt hồ sơ thẩm định Tiêu chí số 9 về Văn hóa là đầy đủ, đáp ứng yêu cầu chất lượng, nội dung, trình tự, thủ tục. Đã có Quyết định của UBND huyện Kon Rẫy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” năm 2020, Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao của xã đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, căn cứ vào những nội dung quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 2/12/2011 của của Bộ VHTTDL quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” để tiến hành kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” trên thực tế và hồ sơ minh chứng ((1) Giúp nhau phát triển kinh tế; (2) Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa và tương đương; (3) Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; (4) Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; (5) Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương). Qua kết quả thẩm định các nội dung cho thấy, xã Tân Lập đã đạt chuẩn tiêu chí số 9 về văn hóa”.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương trên tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc, báo cáo kết quả thẩm định chung của Đoàn thẩm định các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM , xã đạt chuẩn NTM  nâng cao và xã đạt chuẩn NTM  kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy đã hoàn thành và đạt 10/10 tiêu chí NTM  nâng cao. Ông Huỳnh Văn Liêm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum ghi nhận và biểu dương những kết quả trong xây dựng NTM  nâng cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập. Đồng thời, chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận xã Tân Lập đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 theo đúng quy định.

Xây dựng NTM là một trong những lĩnh vực và nhiệm vụ quan trọng vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính đột phá của huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Việc thực hiện hoàn thành 10/10 tiêu chí NTM  nâng cao, trong đó có tiêu chí số 9 về Văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm thay đổi to lớn diện mạo của vùng nông thôn miền núi huyện Kon Rẫy, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân. Từ đây, xã Tân Lập tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM trên tinh thần không tự thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, không có điểm dừng.

Cán bộ và nhân dân xã tham gia hỗ trợ xây dựng vườn mẫu

 

PHẠM VIẾT THẠCH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 474, tháng 9-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *