TẶNG THƯỞNG CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ

Tại TP.HCM, Thành ủy TP.HCM và BCĐ Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tặng thưởng cho các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí xuất sắc về chủ để học và làm theo gương Bác. Trong số 33 tác phẩm được tặng thưởng có 22 tác phẩm văn học, nghệ thuật. Nhìn chung, các tác phẩm được tặng thưởng lần này đã làm nổi bật tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua các hình tượng nghệ thuật, các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí. Có thể nói, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” đã tạo được sự lan tỏa rộng lớn. Từ các tập thể, cá nhân điển hình, các tấm gương học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo nên những cảm xúc mạnh mẽ đối với văn nghệ sĩ nói chung và với những người làm báo nói riêng.
Nguồn : Tạp chí VHNT so 309, tháng 3-2010

Tác giả : Linh Phương

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *