TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21.6.1925 – 21.6.2016)

 Nhân dịp Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật kỷ niệm 91 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2016), đồng chí Lê Khánh Hải Bí thư Đảng ủy, thứ trưởng Bộ VHTTDL và đoàn cán bộ đã đến thăm, chúc mừng, làm việc với lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.  Thứ trưởng nhấn mạnh Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật là cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL, suốt 43 năm nay luôn giữ vững định hướng thông tin, nghiên cứu học thuật trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, được những nhà quản lý ngành, các nhà khoa học cùng độc giả trong, ngoài nước đón đọc và đánh giá cao. Thứ trưởng cũng đề nghị Tạp chí cần bám sát thực tiễn, có những đổi mới về chất lượng bài nghiên cứu khoa học hơn nữa để phù hợp với quá trình phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. 

Nguồn : Tạp chí VHNT số 385, tháng 7-2016

Tác giả : PHẠM LỰ

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *