Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Quang cảnh hội nghị – Ảnh: Tuấn Minh

Ngày 27-12-2019, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019-2020. Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản đã tới dự.

Trong năm 2019, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc duy trì các chuyên mục thường kỳ, tạp chí đã mở thêm chuyên mục: Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, Văn hóa ứng xử nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và bạn đọc. Tạp chí cũng chú trọng đăng tải các bài viết về văn hóa Đảng, 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Ngoài ra, tạp chí cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Tọa đàm Truyền thông với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong khuôn khổ Tuần Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam năm 2019.

Năm 2020, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy sau khi sáp nhập 6 tạp chí thuộc các Cục và Thư viện quốc gia Việt Nam vào Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; hoàn thành việc xin Giấy phép hoạt động Tạp chí điện tử và Tạp chí in với mô hình tăng kỳ xuất bản; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các ấn phẩm…

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều ý kiến đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đề nghị tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản đã ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của công đoàn viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật trong năm 2019 cũng như chia sẻ với những khó khăn, thách thức của tạp chí trong năm 2020; đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức, người lao động, đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chuyên môn năm 2020.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 427, tháng 1-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *