Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 

Ảnh: Tuấn Minh

Ngày 30-12-2020, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đã đoàn kết, sáng tạo, kiện toàn tổ chức bộ máy sau khi thực hiện quyết định của Bộ VHTTDL về việc chuyển 6 tạp chí thuộc các Cục và Thư viện Quốc gia Việt Nam về Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, tăng kỳ xuất bản từ 1 kỳ/tháng lên 3 kỳ/tháng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Tạp chí đã tuyên truyền sâu rộng các ngày lễ lớn và quan trọng của đất nước, đăng tải nhiều bài viết chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận văn hóa, công bố nhiều bài báo nghiên cứu khoa học có chất lượng. Đồng thời, phản ánh phong phú các hoạt động của ngành VHTTDL nỗ lực vượt khó mùa dịch COVID-19; duy trì chuyên đề Văn hóa ứng xử…

Bên cạnh đó, Tạp chí đã chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao lý luận chính trị và chuyên môn cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Năm 2020, Tạp chí đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL vì có thành tích đóng góp trong công tác truyền thông đối với hoạt động của ngành VHTTDL trong 2 năm 2018 – 2019; 1 cá nhân đoạt giải C cuộc thi tiểu thuyết (2016-2019) do Hội Nhà văn Việt Nam trao thưởng.

Năm 2021, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung và hình thức các số tạp chí in; hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép Tạp chí điện tử; tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, đạo đức người làm báo… 

Tác giả: H.M

Nguồn: Tạp chí VHNT số 449, tháng 1-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *