Tập huấn cho các thư viện tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc

Từ ngày 28 – 30-7, tại Nghệ An, Bộ VHTTDL đã tổ chức 2 lớp tập huấn: “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” và “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” dành cho 160 học viên từ Sở VHTTDL/ Sở Văn hóa và Thể thao; phòng quản lý văn hóa các Sở; các thư viện tỉnh/ thành phố; thư viện bộ, ngành, trường đại học khu vực miền Bắc…

Lớp tập huấn giới thiệu các nội dung cơ bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản thi hành Luật Thư viện số 46/2019/QH14, bao gồm: Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện; Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22-5-2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện; Thông tư số 02/2020/TT-BVHTDL ngày 25-5-2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện; dự thảo Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện; hướng dẫn các kỹ năng góp phần nâng cao hoạt động tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Tác giả: H.V

Nguồn: Tạp chí VHNT số 435, tháng 8-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *