Thành phố Lào Cai: Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, khu dân cư đoàn kết, kỷ cương


Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Lào Cai được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung như: Xây dựng khu dân cư “Đoàn kết – kỷ cương – xanh – sạch – đẹp”; ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh, xây dựng con người thành phố Lào Cai văn minh lịch sự, thân thiện, kỷ cương; thực hiện ký cam kết “5 không, 5 có” giữa các hộ gia đình với thôn, tổ dân phố, giữa các thôn, tổ dân phố với phường xã; giữa phường xã, cơ quan đơn vị với thành phố…Các cấp hội, đoàn thể tích cực triển khai các mô hình “Dân vận khéo”; “Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”; “5 không 3 sạch”… Đảng ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua do tỉnh, thành phố, địa phương phát động.

Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân thành phố Lào Cai ngày càng được nâng cao

Kết quả, hằng năm đã có trên 90% thôn, tổ dân phố thực hiện tốt quy ước của khu dân cư, nhân dân tích cực phát huy tinh thần tự quản, tự giác trong thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom phân loại rác thải, tích cực xây dựng khu dân cư sạch đẹp, văn minh. Tỷ lệ thôn, tổ văn hóa hằng năm đạt trên 86%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa hằng năm đạt trên 97%. Các địa phương đẩy mạnh xây dựng tuyến phố tự quản, tuyến đường không rác, nhân rộng các mô hình “Khu dân cư tự quản về an ninh, trật tự”; “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường”. Các thiết chế văn hóa, tiểu công viên, dụng cụ thể thao ngoài trời được quan tâm xây dựng, lắp đặt phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân. 100% các xã, phường có câu lạc bộ (CLB) văn nghệ, thể dục thể thao, CLB dưỡng sinh của người cao tuổi hoạt động thường xuyên. Đến thời điểm hiện tại, thành phố đã có 87 đội bóng đá, 30 đội bóng chuyền, 35 CLB cầu lông, 35 đội điền kinh, 99 đội thể thao các môn khác như quần vợt, xe đạp, đi bộ… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Phát huy kết quả đạt được, nhằm đẩy mạnh thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2021” trên địa bàn thành phố Lào Cai; căn cứ Đề án số 03-ĐA/TU ngày 28/10/2020 của Thành ủy Lào Cai về xây dựng và phát triển văn hóa của thành phố, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; với mục tiêu nâng cao chất lượng thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH”, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” của thành phố đã nghiên cứu xây dựng và ban hành Hướng dẫn đăng ký, bình xét, công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” với những tiêu chí cụ thể.

Theo đó, đối với việc nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, cần đáp ứng các tiêu chí : Có 80% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên; 60% trở lên nhà ở của người dân được xây dựng mới, hoặc cải tạo, chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị; 80% trở lên tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” 6 năm liên tục trở lên; 100% tổ dân phố vận động được người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường; 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên.

Đối với việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị, cần đáp ứng các tiêu chí: 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị; không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị; đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông tĩnh, tiêu chuẩn cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị theo quy định;  đảm bảo vệ sinh môi trường; thu gom rác thải theo quy định; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường;  xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; hợp tác phát triển kinh tế.

Trong việc xây dựng phong trào văn hóa, thể thao: Trung tâm Văn hóa Thể thao phường có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm, ổn định về tổ chức, hoạt động thường xuyên hiệu quả; 80% trở lên tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên; thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động CLB; hoạt động thể dục thể thao; bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh; các hình thức hoạt động văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương; thực hiện tốt phong trào “TDĐKXDĐSVH”; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông; không phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự.

Trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương: 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; có tổ tự quản hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật; tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện các chính sách xã hội; xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải cưỡng chế, tháo dỡ…

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân dân trên địa bàn thành phố đã nâng cao ý thức, nỗ lực phòng chống dịch bệnh, các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh, các hoạt động triển khai trên địa bàn thành phố được tổ chức đảm bảo phù hợp với tình hình cụ thể, các hoạt động văn hóa thể thao được diễn ra tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID – 19 như Quy định 5K. Nhân dân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên nhiều phương tiện như thông tin đại chúng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, nhiều khu dân cư, tổ dân phố đã thực hiện lập nhóm Zalo, Facebook để triển khai đến nhân dân trong khu dân cư các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh, thành phố, của phường xã, các nội dung quy định về phòng chống dịch COVID – 19. Điển hình như khu dân cư số 1, phường Pom Hán thành phố Lào Cai đã có 91/106 hộ gia đình tham gia nhóm Zalo của tổ dân phố để tiếp nhận thông tin điều hành, qua đó, đã thực hiện tốt giãn cách xã hội hạn chế tiếp xúc, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh…

Trong thời gian tiếp theo, thành phố Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tăng cường sự phối hợp của các ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội với cấp ủy, chính quyền địa phương, nỗ lực nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH” nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, vượt qua khó khăn, phòng chống và khống chế đẩy lùi dịch bệnh, quyết tâm xây dựng  thành phố Lào Cai văn minh, kỷ cương, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.

TRẦN THỊ BÌNH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 477, tháng 10-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *