Thị trấn Long Phú phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị


Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Long Phú (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với những kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển ổn định, công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được quan tâm, góp phần thúc đẩy đô thị hóa nhanh, thu nhập của người dân được nâng lên.

Bộ mặt thị trấn Long Phú ngày càng khang trang

 

Trong 5 năm qua, Đảng bộ và chính quyền thị trấn Long Phú đã chỉ đạo, phối hợp với cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh và phát triển theo hướng thương mại –  dịch vụ. Số lượng cơ sở kinh doanh tăng 15 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ, gồm 48 doanh nghiệp, công ty, chi nhánh và 218 cơ sở hoạt động thương mại –  dịch vụ đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa, phục vụ người dân. Trong nhiệm kỳ qua, thị trấn Long Phú được huyện quan tâm đầu tư nâng cấp và xây dựng mới 13 công trình lộ, cầu, đèn hoa khu vực nội ô thị trấn dài trên 3.000m, tổng trị giá trên 16,5 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống giao thông của thị trấn được láng nhựa và bê tông hóa, góp phần cho các thành phần kinh tế khác hoạt động tốt và giúp cho nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, phục vụ cho việc giao thương hàng hóa và đi lại thuận tiện cả mùa mưa và mùa nắng. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%, 99,58% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Để sớm hoàn thành công tác xây dựng văn minh đô thị, thị trấn Long Phú đã triển khai tuyên truyền được 421 cuộc, với gần 16.000 lượt người tham dự. Hằng năm, thị trấn phát động thực hiện tốt 07 phong trào thi đua như: Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, (tính đến cuối năm 2019 thị trấn có 3.655 hộ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ gần 92%; có 5/6 ấp đạt chuẩn văn hóa và 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều đạt chuẩn văn hóa hằng năm); phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại (được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, đã tổ chức được 15 giải thi đấu thể thao trong các dịp lễ, hội)…; phong trào nhân dân hiến đất (trên 8.000m2) để thi công tuyến huyện lộ 27, trị giá 450 triệu đồng, bà con đóng góp 2.500 ngày công lao động để làm lộ, cầu, thủy lợi nội đồng, vận động mọi người xây dựng được 257 cây đèn đường, dài 11km, trị giá 231 triệu đồng; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào “Ngày chủ nhật văn minh đô thị” vào tuần cuối mỗi tháng được cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cơ quan hưởng ứng tích cực, tập trung vệ sinh cảnh quan, môi trường, và lập lại trật tự độ thị trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, được huyện quan tâm đầu tư các công trình nhằm chỉnh trang đô thị, đến cuối năm 2019, thị trấn Long Phú đã đạt 22/24 tiêu chí về xây dựng văn minh đô thị.

Đảng bộ thị trấn Long Phú còn  làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập quán triệt tư tưởng chỉ đạo và phương châm “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung phát triển kinh tế, phấn đấu xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; phát huy truyền thống thị trấn anh hùng, khơi dậy lòng yêu nước với tinh thần “đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt”, tạo sự thống nhất về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Qua đó, đã xuất hiện trên 40 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Thị trấn Long Phú ngày càng đổi mới và phát triển

Ông Quách Văn Chính, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND thị trấn Long Phú cho biết: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã tập trung lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 23/23 chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó lĩnh vực sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ giới hóa toàn diện, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá, các hoạt động văn hóa –  xã hội, thể dục thể thao, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xây dựng chỉnh đốn Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tích cực, hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Thị trấn đã tập trung cho công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chăm lo, kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động nên tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, Long Phú vẫn còn khó khăn, thách thức : quá trình đô thị hóa nhanh cùng nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh tác động đến tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với sự đoàn kết một lòng, Đảng bộ thị trấn Long Phú tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ. Chăm lo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đạt các tiêu chí thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2020.

 

Tác giả: Sóc Ca

Nguồn: Tạp chí VHNT số 438, tháng 9-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *