Thôn Bắc Sơn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Bắc Sơn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc luôn đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Thôn Bắc Sơn nằm ở phía Tây của xã Bắc Bình với 298 hộ, trên 1.125 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Kinh, Sán Dìu chung sống. Nhận thức rõ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là động lực phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền thôn Bắc Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của khu dân cư. Để phong trào xây dựng đời sống văn hóa hiệu quả, thôn đã phổ biến nội dung, tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hóa”… tới từng hộ gia đình, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, đưa nội dung vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ hội; gắn việc thực hiện phong trào với các phong trào thi đua khác như: Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp”; giúp nhau xây dựng mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo… Thôn luôn đề cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện phong trào, qua đó động viên nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Nếp sống văn hóa của người dân Bắc Sơn được thể hiện rõ nét qua việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Việc cưới, việc tang được tổ chức gọn nhẹ, văn minh, các đám cưới đều thực hiện đúng theo Luật Hôn nhân và Gia đình. Nhiều hiện tượng mê tín, dị đoan và  hủ tục lạc hậu được loại bỏ. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ; thôn có Nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập, các trang thiết bị được trang bị đầy đủ, đảm bảo phục vụ các hoạt động của khu dân cư. 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. 90% đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa. Công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội luôn được thực hiện có hiệu quả. Nhân dân thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; xây được 1.302m rãnh thoát nước thải, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận thôn rất tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Năm 2020, thôn có gần 95,9% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%, thôn đạt Thôn văn hóa.

Những kết quả đạt được từ sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong thôn đã đưa Bắc Sơn trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo nên sức mạnh góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở Bắc Bình.

 

Tác giả: Phạm Huệ

Nguồn: Tạp chí VHNT số 456, tháng 3-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *