Thư viện Quân đội: Khai mạc triển lãm sách, báo “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021”

Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), Thư viện Quân đội đã khai mạc triển lãm sách, báo với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021”.

Triển lãm giới thiệu với bạn đọc gần 800 cuốn sách, báo, gồm các mảng đề tài: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thắng lợi cách mạng Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh – người khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước CHXHCN Việt Nam; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Lịch sử Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Nhà nước và pháp quyền Việt Nam; Việt Nam sau 35 năm đổi mới.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu có ý nghĩa to lớn của cách mạng Việt Nam trong suốt chặng đường 91 năm qua của Đảng. Thông qua đó, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ, Quân ủy Trung ương, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho các thế hệ, đặc biệt là các thế hệ trẻ Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguồn: Tạp chí VHNT số 453, tháng 2-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *