Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Trưng bày Tư liệu – Báo Xuân Nhâm Dần 2022


Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, từ ngày 17-1 đến ngày 25-2, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức Trưng bày Tư liệu – Báo Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Đảng và Mùa xuân đất nước”.

Không gian trưng bày tư liệu – Báo Xuân Nhâm Dần 2022

Hơn 400 tư liệu sách, hơn 300 ấn phẩm báo Xuân được lựa chọn, trưng bày. Các tư liệu sách được sắp xếp theo 4 nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – Bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam; Những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; Mùa xuân có Đảng, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về quá trình thành lập Đảng, về lịch sử vẻ vang; vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 92 năm qua; những dấu mốc quan trọng cũng như thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; công tác đào tạo đội ngũ, chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Với những ấn phẩm báo Xuân phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức phản ánh toàn diện, sinh động mọi mặt hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương và các quốc gia trên thế giới, phục vụ nhiều đối tượng độc giả.

Bạn đọc tham quan Trưng bày

Đặc biệt, nhiều thông tin tư liệu được trưng bày đã phản ánh kịp thời những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước trong năm qua, cũng như phong tục, tập quán đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Thông qua trưng bày Đảng và Mùa xuân đất nước, bạn đọc có thêm những niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay.

Tin, ảnh: HỒNG VÂN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *