Tiếp tục củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc


Sinh thời, Bác Hồ đã nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”. Đây là sự khái quát cô đọng nhất tư tưởng, đạo đức, phong cách lớn, một kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo toàn dân giành và giữ độc lập cho dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

“Dân chúng đồng lòng, việc gì cũng làm được”. Trong ảnh: Bác Hồ thăm nhân dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình (tháng 3/1962)     

Ảnh: T.L

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam được thành lập ngày 18/11/1930, với hình thức tổ chức đầu tiên là Hội Phản đế đồng minh. Ngày 18/11 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cũng là ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 90 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, thu non sông về một mối, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Và cũng chính nhờ sức mạnh vĩ đại ấy, qua 35 năm đổi mới, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng đói nghèo, kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố; vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới ngày một nâng cao; sức mạnh tổng hợp của đất nước tăng lên gấp bội, tạo tiền đề để nhân dân ta phấn đấu xây dựng nền tảng, sớm đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong năm 2020, Việt Nam trải qua 2 đợt chống dịch lớn vào tháng 3 và tháng 7/2020. Với những quyết sách đúng đắn, kịp thời, của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã diễn ra ở quy mô chưa có tiền lệ và đạt được những thắng lợi bước đầu. Đó là chiến thắng của một quốc gia đoàn kết.

Những ngày tháng 10 năm 2020, các đợt bão, lũ lớn nhất trong nhiều năm ở miền Trung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, nhiều gia đình mất người, mất nhà cửa, làm vào cảnh khốn cùng. Với tinh thần tương thân tương ái, toàn thể đồng bào khắp cả nước, kiều bào ở nước ngoài, chính quyền từ trung ương đến địa phương, các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đã quyên góp, ủng hộ, cứu trợ đồng bào vùng bão lũ với mong muốn giúp cuộc sống người dân mình giảm bớt khó khăn, mau chóng trở lại cuộc sống, làm việc, tham gia sản xuất.

Đến hôm nay, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước mức độ tàn phá khủng khiếp của lũ, bão ở miền Trung… Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, hình ảnh những chiến sĩ công an, bộ đội vượt lũ dữ cứu người, giúp dân tránh ngập, chắc tay xuồng lao giữa màn mưa trắng trời để kịp đưa hàng cứu trợ đến những nơi bị cô lập… sẽ mãi là những hình ảnh đẹp. Những việc làm thấm đẫm tình người nơi “rốn lũ” thêm một lần nữa khẳng định tình quân với dân như cá với nước, gắn bó keo sơn, bền chặt.

Dự báo, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với nước ta. Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, giữ gìn an ninh quốc gia, xây dựng CNXH đặt ra nhiều vấn đề mới ngày càng nặng nề, phức tạp; tình hình thiên tai, dịch bệnh đang ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới mọi mặt đời sống xã hội, đòi hỏi tiếp tục củng cố vững chắc và phát huy sức mạnh to lớn của đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Vòng xòe trong ngày hội đại đoàn kết

Vì lẽ đó, để tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, chúng ta cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời, đề ra chủ trương, chính sách cụ thể đối với các giai cấp và tầng lớp xã hội… Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo. Hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng “thế trận lòng dân” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường xuyên và kịp thời phát hiện nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, biểu dương, tuyên truyền kịp thời để nhân ra diện rộng nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng của phong trào thi đua.

Tự hào với truyền thống 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, chúng ta nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước hạnh phúc, phồn thịnh.

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh

Nguồn: Tạp chí VHNT số 444, tháng 11-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *