Tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII


Bộ VHTTDL vừa có quyết định về việc tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII, diễn ra tại thành phố Hà Nội và Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày 10 đến 16-11-2021.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chù trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII; Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm chiếu phim, thiết kế, in ấn tài liệu tuyên truyền tại thành phố Hà Nội; Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Trung tâm Văn hóa –  Điện ảnh chịu trách nhiệm tổ chức Tuần phim tại thành phố Đà Nẵng.

Những bộ phim được lựa chọn chiếu trong tuần phim Chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII là những bộ phim có nội dung hấp dẫn, dành được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả, gồm 26 phim, như: Bằng chứng vô hình, Bố già, Chị Mười Ba 2-3 ngày sinh tử, Con đường có mặt trời, Cơn giông, Gái già lắm chiêu V, Khúc mưa, Lính chiến, Mắt biếc, Miền ký ức, Nắng 3 – lời hứa của cha, Ròm, Tiệc trăng máu

NGÔ HUYỀN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *