Triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Ngày 5/11/2021, Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025 trong lĩnh vực VHTTDL.

Ngành VHTTDL cùng các cấp, các ngành chung tay từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm. Ảnh minh họa

 

Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025 trong lĩnh vực VHTTDL được tổ chức với mục đích nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, quản lý của nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống mại dâm trong lĩnh vực VHTTDL, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, việc triển khai thực hiện chương trình tập trung vào những nhiệm vụ sau: Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm. Tổ chức sản xuất, phát hành các sản phẩm tuyên truyền về phòng, chống mại dâm. Qua đó, lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch và trên phương tiện truyền thông với nội dung, cách thức đổi mới, hiệu quả, phù hợp từng nhóm đối tượng. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, du lịch, thể thao nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi dùng các phương thức phục vụ; bao che cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, đồi trụy, nhảy múa thoát y; lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng, chống mại dâm. Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS hằng năm từ ngày 10/11 đến ngày 10/12.

 

MAI TUYẾT

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *