Triển khai xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước chuyên ngành Mỹ thuật năm 2020

Hội Mỹ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật cấp tỉnh, thành phố là nơi nhận hồ sơ xét tặng hai giải thưởng này của các tác giả hoặc người đại diện hợp pháp của các tác giả gửi đến, sau đó tiến hành lập Hội đồng cấp cơ sở để xét duyệt.

Trong số những điều kiện về chất lượng nghệ thuật dành cho các tác phẩm chọn lọc cho hồ sơ này, đáng lưu ý là việc những sáng tác mỹ thuật ra đời sau năm 1993 được giải thưởng cao nhất của các cuộc thi mỹ thuật cấp quốc gia do Bộ VHTTDL tổ chức sẽ được coi là “có giá trị đặc biệt xuất sắc” về mỹ thuật, thỏa mãn một trong hai điều kiện quan trọng của giải thưởng Hồ Chí Minh. Tương tự, những giải thường ở mức Nhì, Ba sẽ là một tiêu chí quan trọng để xét tặng Giải thưởng Nhà nước.

Cuối tháng 3 vừa qua, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã công bố đầy đủ các thông tin về việc xét tặng giải thưởng và hướng dẫn làm hồ sơ trên trang tin điện tử: www.tapchimythuat.vn. Văn phòng Hội sẽ nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 15-10-2020.

Tác giả: Chi Mai

Nguồn: Tạp chí VHNT số 430, tháng 4-2020

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *