Triển lãm sách online: Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2021), Thư viện Hà Nội triển lãm sách online trên trang web thuvienhanoi.org.vn.

Triển lãm giới thiệu 29 tư liệu với 3 nội dung chính: Đảng lãnh đạo và tổ chức các cuộc đấu tranh cách mạng, khởi nghĩa giành chính quyền; Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Hà Nội những ngày Tháng Tám lịch sử.

Thông qua triển lãm, bạn đọc hiểu rõ thêm về đường lối chỉ đạo của Đảng, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo cách mạng thời kỳ 1930-1945; diễn biến của Cách mạng Tháng Tám trong cả nước nói chung và ở Hà Nội nói riêng.

H.V

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *