TRIỂN LÃM VỀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN

         Từ ngày 17 đến 19-8-2015, tại Hà Nội, Viện Lịch sử công an đã phối hợp với Thư viện Quân đội tổ chức triển lãm Giới thiệu sách, báo, tư liệu truyền thống chào mừng 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (1981945) và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (2005 2015). Triển lãm nhằm tuyên truyền, giới thiệu đến các cán bộ, chiến sĩ về truyền thống gắn bó của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn giữa hai lực lượng trong việc củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Triển lãm giới thiệu hơn 1.000 cuốn sách, tư liệu và các đề tài nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo đã được xuất bản về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân được lựa chọn trong kho sách phong phú và đa dạng của Viện Lịch sử Công an và Thư viện Quân đội. Triển lãm trưng bày theo 5 chủ đề chính: Đảng, Bác Hồ với Công an nhân dân, Quân đội nhân dân – Công an nhân dân, Quân đội nhân dân với Đảng, Bác Hồ vĩ đại; Lịch sử truyền thống Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và đổi mới, hội nhập quốc tế; Hồi ký, kỷ yếu, tạp chí, thông tin nghiên cứu lịch sử chuyên ngành; Các tờ báo của 2 lực lượng.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 375, tháng 9-2015

Tác giả : PHƯƠNG THU

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *