TRƯNG BÀY BÁU VẬT KHẢO CỔ HỌC VIỆT NAM

Diễn ra từ ngày 12-4-2018 đến hết tháng 7-2018 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Tràng Tiền, Hà Nội. Hơn 300 hiện vật khảo cổ học Việt Nam được trưng bày theo chủ đề: Báu vật khảo cổ học thời tiền sử, Báu vật khảo cổ học thời đại kim khí, Báu vật khảo cổ học lịch sử, thuộc nhiều loại hình như công cụ lao động, đồ trang sức, vật dụng trang trí… Những hiện vật này là thành tựu to lớn của các nhà khảo cổ học Việt Nam trong 60 năm qua, đặc biệt là kết quả của sự hợp tác giữa Việt Nam và Đức. Từ tháng 10-2016 đến tháng 2-2018, các hiện vật này đã được trưng bày tại một số bảo tàng của Đức, hoàn thành sứ mệnh cao cả trong việc giới thiệu, quảng bá lịch sử Việt Nam. Ban tổ chức hy vọng, các hiện vật nói riêng và khảo cổ học Việt Nam nói chung đã, đang và sẽ góp phần giúp công chúng trong và ngoài nước hiểu hơn về giá trị lịch sử của các nền văn hóa cổ ở nước ta.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 407, tháng 5 – 2018

Tác giả : VÂN ANH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *