Từ 18 – 23/11: Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021


Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 diễn ra từ ngày 18 đến 23-11-2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Thông qua các hoạt động của Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” để tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống – Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11); chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11).

Thông qua sự kiện, nhằm phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần tuyên truyền, giới thiệu về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn và ý nghĩa: Chương trình nghệ thuật khai mạc dự kiến vào 20 giờ ngày 18-11; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào các dân tộc; Triển lãm Quy hoạch, giới thiệu các khu chức năng kêu gọi xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam; Triển lãm một số hình ảnh về các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Náo nức ngày hội tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam – Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh Hà

 

Cũng trong thời gian này tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động của cộng đồng các dân tộc và hoạt động trải nghiệm cho du khách:

Hoạt động của 13 dân tộc đang hoạt động thường xuyên (hằng ngày) tại Làng, gồm: Tày, Nùng, Mông, Dao, Khơ Mú, Mường, Thái, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Ê Đê, Khmer, Xơ Đăng. Đồng bào tái hiện các nét sinh hoạt cộng đồng, dân ca dân vũ, ẩm thực, trang phục, phong tục tập quán tại chính không gian ngôi làng của dân tộc mình được xây dựng tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Giới thiệu di sản văn hóa, lễ hội truyền thống: tái hiện Lễ hội Xuân (Nò Pê Chầu) và biểu diễn nhạc cụ truyền thống dân tộc Mông tỉnh Nghệ An; một số lễ hội, phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc được huy động về tham dự sự kiện.

Tổ chức cho du khách và đại biểu tham gia một số hoạt động trải nghiệm (thử mặc trang phục dân tộc, tham gia làm các món ăn dân tộc, các nghề thủ công truyền thống…); tổ chức các hoạt động dân ca dân vũ theo vùng miền, dân tộc.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 được tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18-10-2021 của Bộ VHTTDL hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị.

THANH DANH

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *