TUẦN PHIM KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ

Sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 30-7-2017 trên phạm vi cả nước do Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Phát hành phim và Băng hình Quân đội, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần phim Giải phóng, Sở Văn hóa Thể thao, Sở VHTTDL, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Các phim được chọn chiếu trong tuần phim gồm: phim truyện Mắt biển; phim tài liệu K10; Ta còn gửi lửa trong than; Tầng sâu bình yên.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 397, tháng 7 – 2017

Tác giả : NGÔ HUYỀN

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *