Việc đào tạo và công nhận tiêu chuẩn hoạt động thể thao chuyên nghiệp được quy định như thế nào?

Xin Quý báo cho biết việc đào tạo và công nhận tiêu chuẩn hoạt động thể thao chuyên nghiệp được quy định như thế nào?
 

Trả lời: Điều 8 Thông tư số 01/2021/TT-BVHTTDL ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL có quy định một số biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thể dục, thể thao. Đối với hội thể thao quốc gia thì đào tạo và công nhận tiêu chuẩn hoạt động thể thao chuyên nghiệp được quy định như sau:

1. Đối với huấn luyện viên chuyên nghiệp:

a) Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia có trách nhiệm xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp và tổ chức đào tạo cho huấn luyện viên phù hợp với quy định của Liên đoàn thể thao quốc tế.

b) Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia chịu trách nhiệm cử huấn luyện viên đi đào tạo ở nước ngoài hoặc phối hợp với các liên đoàn thể thao quốc tế mà liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia là thành viên tổ chức đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp tại Việt Nam.

2. Đối với vận động viên chuyên nghiệp:

Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia công nhận vận động viên đủ tiêu chuẩn hoạt động thể thao chuyên nghiệp của môn thể thao do liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia quản lý hoặc thôi, không công nhận tư cách vận động viên chuyên nghiệp nếu không đủ tiêu chuẩn theo quy định.

3. Liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia ban hành quy trình kiểm tra, công nhận, không công nhận tư cách huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp và thống nhất quản lý huấn luyện viên chuyên nghiệp, vận động viên chuyên nghiệp của môn thể thao do liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia quản lý.

4. Hằng năm, liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia báo cáo Tổng cục Thể dục thể thao số đội thể thao chuyên nghiệp, danh sách huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp của môn thể thao.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2021.

 

Tác giả: Dư Bình

Nguồn: Tạp chí VHNT số 456, tháng 3-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *