Việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức

Xin Quý báo cho biết việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức phải thực hiện thủ tục thông báo như thế nào?
 

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn thì cơ quan, tổ chức thực hiện tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; biểu diễn nghệ thuật phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức, thực hiện gửi thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức biểu diễn theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 – 2 -2021.

Tác giả: Dư Ngọc Bình

Nguồn: Tạp chí VHNT số 468, tháng 7-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *