VIỆT NAM HỌC- NHỮNG PHƯƠNG DIỆN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Là chủ đề hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức vào ngày 8-8-2015, tại số 9 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội. Việt Nam học là địa hạt học thuật nghiên cứu liên ngành về đất nước và con người Việt Nam. Chính những phương diện nghiên cứu về Việt Nam học đã góp phần khẳng định những giá trị văn hóa đất nước từ truyền thống tới hiện tại, làm nổi bật bản sắc Việt Nam trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay. Trong những năm qua, việc nghiên cứu Việt Nam học trên nhiều lĩnh vực đã có những bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tại hội thảo, các báo cáo, ý kiến tham luận tập trung vào những nội dung chính như: những vấn đề cơ bản của văn hóa học, nghiên cứu văn hóa học và văn hóa Việt Nam, bản sắc văn hóa mỗi dân tộc, diện mạo văn hóa Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong xu hướng hội nhập với thế giới… Đã có 146 đại biểu đến dự hội thảo và tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến tại 4 tiểu ban. 122 trong tổng số 190 báo cáo được lựa chọn in trong 2 tập kỷ yếu.  

Nguồn : Tạp chí VHNT số 375, tháng 9-2015

Tác giả : LIÊN HƯƠNG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *