Xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai: Chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới


Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 của Thủ tướng Chính phủ,  mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố Lào Cai nói chung, xã Hợp Thành nói riêng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2014, xã Hợp Thành được công nhận Xã đạt chuẩn xây dựng NTM.

Ngay sau khi có chủ trương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền xã Hợp Thành đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; phải huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư thực hiện xây dựng NTM. Xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch hết sức cụ thể, sát với  thực tế của địa phương, trong đó tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế – xã hội như: phát triển hệ thống giao thông, tiêu chí thủy lợi, điện, thực hiện công trình giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, y tế được ưu tiên đầu tư theo quy hoạch. Đến thời điểm hiện tại, đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi trên địa bàn. Trụ sở làm việc của xã được đầu tư khang trang, đội ngũ cán bộ, công chức được kiện toàn theo hướng đạt chuẩn về trình độ chính trị và chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống kinh tế từng bước được nâng lên…

Nghề làm hương của đồng bào Giáy ở xã Hợp Thành vẫn được gìn giữ.

Quá trình triển khai thực hiện, nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng NTM ngày càng được nâng lên, nhiều người tích cực tham gia hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc… để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, nước sạch, Nhà văn hóa, trường học, xây dựng và mở rộng quy mô chợ văn hóa Hợp Thành phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân…

Cùng với đó,  Đảng bộ chính quyền xã đã  tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, tích cực tiếp cận các dự án phát triển sản xuất như hỗ trợ cây, con giống, thức ăn, chăm lo quà Tết cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo… Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã đến nay giảm còn 3,3%. Các lĩnh vực về: y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thông tin, môi trường được quan tâm thực hiện và đạt các mục tiêu đề ra; công tác quốc phòng và an ninh luôn được quan tâm giữ vững.

Khách du lịch trải nghiệm tuyến đường leo núi ở Hợp Thành.

Trong giai đoạn 2015 – 2020, với sự tập trung lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể trong xây dựng NTM , diện mạo kinh tế – xã hội trên địa bàn xã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đạt 15,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó: Cơ cấu kinh tế nông –  lâm nghiệp giảm từ 90% xuống còn 75%, thương mại, dịch vụ tăng từ 10% lên 25%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39 triệu đồng, tăng 20,4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Duy trì đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM; hoàn thành xây dựng 3 thôn kiểu mẫu là thôn Pèng 2, Kíp Tước 1 và Tượng 2. Trong nhiệm kỳ, xã đã đầu tư các công trình như: đường trục thôn, đường liên thôn, công trình cấp nước sinh hoạt, điểm sinh hoạt văn hóa…. với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Hằng năm, 100% dân số được chăm sóc sức khỏe ban đầu, 100% trẻ em được tiêm chủng đầy đủ; chất lượng giáo dục trong các nhà trường được nâng lên, có 3/3 trường  đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ chuyển cấp tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 99% trở lên. Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 88,32%; Thôn văn hóa đạt 94,11%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Để từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới, Hợp Thành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, phát huy  tinh thần sáng tạo, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương; tranh thủ các nguồn lực đầu tư hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động địa phương, phấn đấu xây dựng Hợp Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Kết quả đạt được trong quá trình triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua sẽ là cơ sở để Hợp Thành  tiếp tục phấn đấu nâng cao các chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân nông thôn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới.   

 

Tác giả: Trần Thị Bình

Nguồn: Tạp chí VHNT số 438, tháng 9-2020

 

                                                  

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *