Xây dựng Đề án Chương trình Sách quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Ngày 23-6-2021, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban soạn thảo xây dựng Đề án Chương trình Sách quốc gia tổ chức cuộc họp nhằm lấy ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, qua đó hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án Chương trình Sách quốc gia được xây dựng dựa trên cơ sở tích hợp 4 Đề án đã được xây dựng trước đây được Chính phủ đồng thuận về mặt chủ trương bao gồm: Chương trình sách quốc gia; phát triển xuất bản phẩm điện tử; quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài và Chương trình quốc gia xuất bản các loại sách thiết yếu về chính trị – xã hội và văn hóa.

Tại cuộc họp, với vai trò là ủy viên Ban soạn thảo,Ông Phạm Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Thư viện đã nhấn mạnh việc gắn kết Đề án Chương trình sách quốc gia với các Đề án có liên quan, đặc biệt là Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 329/QĐTTg), vai trò của hệ thống thư viện đối với việc triển khai đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; mục tiêu của Đề án cần bổ sung nội dung về nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và phát triển văn hóa đọc; xác định đối tượng hưởng thụ cụ thể để bảo đảm nhu cầu tiếp cận thông tin của cộng đồng; xây dựng Quy chế về khai thác, sử dụng sách thuộc Đề ánChương trình sách quốc gia để bảo đảm phát huy có hiệu quả giá trị mang lại từ đề án đến người dân.

Tác giả: H.V

Nguồn: Tạp chí VHNT số 467, tháng 7-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *