XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Là chủ đề hội thảo khoa học diễn ra vào ngày 26 – 10 – 2016 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắc Nông, do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng Sở VHTTDL tỉnh Đắc Nông trực tiếp tổ chức. Ban tổ chức đã nhận được hơn 80 tham luận từ các nhà khoa học, quản lý văn hóa, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia. Các tham luận đã tập trung nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và xây dựng nông thôn mới; thực trạng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới các tỉnh khu vực Tây Nguyên; vấn đề biến đổi văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa, nếp sống phong tục của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới. Các đại biểu đã thảo luận, làm sáng rõ các vấn đề trọng tâm: những vấn đề lý luận, khoa học trong việc lồng ghép thực hiện các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào  và xây dựng nông thôn mới; đánh giá, phân tích thực trạng, tác động, hiệu quthực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình xây dựng nông thôn mới các tỉnh khu vực Tây Nguyên, qua đó đề xuất các nhóm giải pháp… Khi hội thảo kết thúc, triển lãm ảnh về đề tài Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được khai mạc. Các nhà khoa học, chuyên gia cũng đã tiến hành khảo sát thực tế nông thôn mới và tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa khu vực Tây Nguyên.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 389, tháng 11-2016

Tác giả : VIỆT TÙNG

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *